HCC-27 แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style

🌳 บ้านที่ออกแบบภายใต้โจทย์ความสะดวกของการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ มีการออกแบบขนาดพื้นที่และลักษณะการสัญจรให้มีความเหมาะสม มีการเน้นความเป็นส่วนตัวที่ปิดกั้นสายตาจากภายนอกแต่เปิดโล่งจากภายในโดยใช้ธรรมชาติเป็นตัวเชื่อมเพื่อให้ไม่รู้สึกอึดอัดและยังเพิ่มความร่มรื่นมากขึ้น
Area 320 m²
• Bedroom 3
• Kitchen 2
• Dining room 1
• Laundry 1
• Living room 1
• Bathroom 3

แชร์เลย :